Bezpečnosť a právnické služby

CargoCore kladie dôraz na to, kto má prístup k našej burze nákladov. Naše služby sú určené výhradne spoločnostiam podnikajúcim v oblasti dopravy, napríklad špeditérom, dopravcom,...

Jedna z podmienok spolupráce je poskytnutie dôkazu o existencii spoločnosti. Dohliadame na všetky informácie, ktoré boli spoločnosťami zaslané.

Pred aktiváciou Vášho účtu budete požiadaný o CMR poistenie a DIČ vašej spoločnosti.

Ako partneri medzinárodnej spoločnosti Creditreform s.r.o. , máme nástroje k preverovaniu existencie, bonity spoločnosti a náhľad do inej bilancie. Touto službou sa snažíme minimalizovať riziká nepravých firiem a tým zvyšovať bezpečnosť Vašich obchodov.

Aby sa predišlo problémom v uzatváraní obchodov v odvetví dopravy, môže Vám pomôcť:

  • uistite sa, že doklad o náklade je riadne podpísaný a orazítkovaný
  • pri nákladoch s väčšími hodnotami požiadajte o poistenie CMR
  • požiadajte si o číslo štátnej poznávacej značky
  • požadujte kópiu vodičského preukazu

Jazyk: