Sigurno poslovanje

S obzirom da je sigurnost veoma važna u međunarodnom transportu mi u CargoCoru pridajemo veliku pažnju proveri naših novih klijenata. Korištenje naše usluge je dozvoljeno firmama koje se bave transportom.

Mi vodimo računa o informacijama koje su firme dale CargoCoru i neophodno je da nam firme pošalju odgovarajuće dokumente kao dokaz postojanja svoje firme.

Pre aktiviranja na našoj berzi utovara tražimo od firmi da nam pošalju Licencu firme, PDV uverenje, polisu CMR osiguranja itd. Mi u CargoCoru idemo čak i dalje i proveravamo firme kod odgovarajućih institucija, udruženja kao i kod agencija za bonitet firmi sve u svrhu da obezbedimo sigurnost našim klijentima.

Da biste izbegli probleme u sklapanju poslova u transportu može da pomogne

  • uvek vodite računa da je nalog za utovar overen i potpisan
  • kod veće vrednosti robe tražite polisu CMR osiguranja
  • tražite broj tablica kamiona
  • tražite podatke vozača

Jezik: