Condiţii de afaceri

1. Dispoziţii introductive

Colaborarea între CargoCore și utilizator este stabilită și ghidată den condițiile generale de comerț. După citirea şi acceptarea condiţiilor specificate mai jos, utilizatorul dă acordul său irevocabil şi permanent pentru orice modificare a condițiilor de către CargoCore şi se angajează să acţioneze în conformitate cu regulamentele existente. Dacă utilizatorul nu v-a fi de acord cu schimbările efectuate,  este obligat să informeze în termen de opt zile, despre rezilierea  colaborării cu societatea CargoCore, în scris sau prin e-mail.

 

2. Obiectul contractului

CargoCore oferă utilizatorului dreptul de a utiliza software-ul şi accesul  la pagina web, contra plată. Acest  softwar îi permite utilizatorului (cu excepţia cazurilor  convenite în alt mod) să posteze gratuit oferte de marfă  şi vehicule şi să examineze ofertele de marfă și vehicule de transport rutier internaţional existente, cu ajutorul bazei de date CargoCore. Aceasta oferta nu este valabilă în cazul în care serverul CargoCore nu funcționează  din motive tehnice sau din  alte motive, care nu pot  fi influențate de CargoCore  sau  dacă nu este disponibil din cauza unor lucrări de întreţinere pe server.

3. Drepturile de autor

Acest site este proprietatea societății CargoCore sau furnizorilor săi şi este protejat de drepturile de proprietate intelectuală şi drepturile de autor. Nu aveţi dreptul de a modifica, copia, stoca, multiplica, închiria, licenția, distribui, vinde sau transmite orice informaţii, servicii, produse sau softwaruri obţinute de pe site fără autorizarea în scris a companiei CargoCore. Se permite imprimarea paginilor  de pe site, în măsura necesară pentru utilizarea site-ului.

4. Taxele pentru utilizare

Utilizatorul achită taxa de utilizare pentru 30 de zile prin  factură și nu mai târziu decît  5 zile înainte de expirarea contului de utilizator. Facturile pentru alte servicii prestate de CargoCore  se achită imediat. Dacă utilizatorul v-a efectua plata cu o  întârziere de mai mult de 7 zile, CargoCore poate suspenda accesul la baza de date. Substituirea  serviciilor  şi compensațiile sunt excluse.

5. Obligaţiunile  utilizatorului

Datele pentru autentificarea pe site, furnizate de CargoCore trebuie  păstrate într-un loc sigur și  nu se permite transmiterea lor unor persoane terţe . Dezvăluirea drepturilor utilizatorului şi a altor informații relevante unor persoane terţe, care nu sunt parte a acestui contract, sau negociere despre ele este interzisă.Utilizatorul trebuie să folosească sistemul în mod corespunzător şi să se străduie să evite împovararea excesivă a structurii tehnice, care ar putea afecta siguranţa şi funcţionalitatea sistemului.

Datele altor utilizatori care sunt prestate de către furnizor,  pot fi  folosite numai în scopul serviciului propagat. Utilizare completă sau  parţială a datelor cu alt scop este interzisă.

Orice conţinut în formă de formă de text, imagine sau în altă formă digitală în domeniul bursei de transport este apărat de drepturile  de autor. Alt mod utilizare, în formă tipărită sau digitală, precum şi  descrierea generală a unei sau mai multor pagini  sau variante   tehnic înlesnite  a aceastei descrieri, este interzisă.

Trasferul automat a datelor furnizate pe baza  domenului menționat  mai sus, este posibil numai prin interfața software-ului instalat cu acest scop.6. Garanție și obligațiuni

CargoCore asigură faptul că software-ul este destinat exclusiv în scopul menţionat în instrucţiunile de utilizare. Celelalte sunt  doar recomandări neobligatorii. CargoCore nu duce răspunderea  pentru corectitudinea datelor introduse de către alţi utilizatori sau de compatibilitatea cu softwarul  folosit de utilizator. CargoCore nu este responsabil pentru daunele cauzate de către utilizatori accidental sau din neglijenţă. CargoCore nu este responsabil pentru pagubele pe care utilizatorii și le pot provoca reciproc.

Utilizatorul scutește CargoCore de responsabilitatea  financiară apărută,  în cazul în care utilizatorul nu utilizează software-ul, în conformitate cu dispoziţiile acestui contract. CargoCore nu este responsabil  pentru software nociv sau viruşi,  care sunt adaugați pe platforma utlizatorului de către utilizator sau  transmise prin ofertă  în anexă sau descriere, și  care se răspândesc  în continuare. Utilizatorul este direct responsabil dacă transmite  programe virusate sau viruși.

7. Plîngeri

Dacă CargoCore v-a primi careva  informaţii despre utilizatori, care în mod intenţionat sau din neglijenţă, nu  respectă obligaţiunile ce reese din contract,  CargoCore are dreptul, dar nu este obligat,  să rezolve plângerile şi informeaze partea vătămată. CargoCore are un departament special pentru reclamaţii şi obiecţii. CargoCore poate aduce la cunoştinţa utilzatorilor informaţiile  depistate prin intermediul internetului şi să le salveze  în baza de date.

8. Durata contractului, rezilierea contractului, dispoziţii finale

Utilizatorul are dreptul de a folosi online bursa de mărfuri  CargoCore, gratuit timp de 30 de zile de la înregistrare. Relaţia contractuală v-a  începe odată cu acceptarea conditiilor comerciale  afisate pe site şi în rubrica înregistrare. Contractul este valabil  30 de zile, iar în cazul în care nici una dintre părţi nu îl v-a rezilia, este  în continuare valabil. În această perioadă, ambele părţi au dreptul de reziliere imediată a  contractului. Furnizorul îşi rezervă dreptul de a bloca accesul la bursa de transport şi mărfuri, dacă utilizatorul încalcă  condiţiile şi  normele de compartament, cuprinse în acest contract, mai ales dacă utilizatorul înregistrează  date incorecte sau incomplete, are intrări neautorizate repetate, întîrzie sau restituie plăţile, încălcarea procedurilor tehnice, vătămarea drepturilor şi intereselor altor utilizatori, iniţierea procedurii de insolvenţă faţă de  proprietate utilizatorului sau alte motive importante pentru rezilierea contractului.

În scopul de a consolida protecţia juridică CargoCore poate solicita de la utilizator accordul cu utilizarea semnăturii, astfel utilizatorul este obligat să  trimită înapoi acest document semnat şi ştampilat în termenul indicat.

Dreptul de  utilizator este valabil de la data  înregistrării la bursa de transport şi mărfuri  CargoCore,  pînă la expirarea contractului. În caz de reziliere a contractului, utilizatorul se obligă să nu utilizeze software-ul. CargoCore poate posta informaţia despre  rezilierea  contractului în baza de date.


Limba: