Algemene voorwaarden

1. Inleidende bepalingen

Algemene voorwaarden zijn de basis voor de samenwerking tussen het vennootschap CargoCore en de gebruiker. Na het lezen en accepteren van de voorwaarden die zich hieronder bevinden, geeft de gebruiker onherroepelijk en constant toestemming aan eventuele wijzigingen van de voorwaarden van het vennootschap CargoCore en verbindt zich ertoe om aan deze voorwaarden te voldoen. Indien de gebruiker niet akkoord gaat met de wijziging van de voorwaarden, is die verplicht om de opzegging aan het vennootschap CargoCore te melden, en dat schriftelijk of via e-mail binnen de acht dagen.

2. Contract

Na regelmatige betaling van de CargoCore service, heeft de gebruiker het recht om de software te gebruiken en heeft toegang tot de webpagina. Vermelde software, indien niet anders afgesproken, laat de gebruiker toe om, met de hulp van internationale CargoCore transportbeurs database,  gratis aanbiedingen van voertuigen en ladingen te plaatsen,  en de aanbod van aangeboden voertuigen en ladingen te bekijken. Deze aanbieding is niet geldig wanneer de CargoCore server niet in gebruik is door technische of andere redenen, die CargoCore niet kan beïnvloeden en  indien die niet beschikbaar is wegens onderhoud van de server.

3. Auteursrecht

Deze website is eigendom van CargoCore vennootschap en/of haar providers, en wordt beschermd door auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten. Het is u niet toegestaan om de Inhoud van de Website, geheel of gedeeltelijk, op welke manier ook, te wijzigen, te vertalen, aan te passen, te verwerken, te rangschikken, te kopiëren, te reproduceren, her uit te geven, tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, in licentie te geven, te gebruiken voor publieke of commerciële doeleinden, of op eender welke andere wijze te exploiteren,  zonder de uitdrukkelijke voorafgaande en schriftelijke toestemming van CargoCore vennootschap. Het is toegestaan om pagina’s van de website af te drukken voor zover strikt noodzakelijk is voor het gebruiken van deze website.

4. Gebruikskosten

De gebruiker betaalt gebruikskosten voor 30 dagen op basis van een factuur ten minste 5 dagen voor het verstrijken van de klantrekening. Facturen voor andere diensten die CargoCore voorziet, moeten onmiddellijk betaald worden. Indien de gebruiker meer dan 7 dagen in vertraging is met de betaling, heeft CargoCore het recht om de toegang tot de database te beëindigen. Compensatie voor de diensten en tegenvorderingen worden uitgesloten.

5. Plichten van de gebruikers

De inloggegevens die van CargoCore voorzien zijn, moeten op een veilige plaats gehouden worden en de toegang mag niet aan de derden verleend worden. Het is verboden om de gebruikersrechten en relevante gegevens te publiceren, te overleggen en aan de derden doorgegeven worden, die geen deel uitmaken van het partij. De gebruiker moet de systeem met het overeenkomstig manier gebruiken en moet de overmatige belasting van de technische infrastructuur vermijden, die invloed zouden kunnen hebben op de veiligheid en functionaliteit van de server. De data van andere gebruikers, die van de provider zijn, mag de gebruiker alleen gebruiken voor toepassingen in geadverteerde diensten. Het is verboden om deze geheel of gedeeltelijk in welke vorm dan ook te gebruiken. Eender welke inhoud in de vorm van tekst, beeld of andere digitale vorm, binnen het domein van transportbeurs, vallen onder de auteursrechten van de provider. Verdere gebruik van gedrukte of digitale vorm, ook op één of meerdere pagina’s van deze technische beschrijving, is verboden. Automatische overdracht van de data die van bovenstaande domein voorzien zijn, zijn  alleen mogelijk om te gebruiken wanneer de software geïnstalleerd is.


6. Garantie en verantwoordelijkheid
CargoCore garandeert dat de software uitsluitend gebruikt wordt voor het doel die in de gebruiksaanwijzing staat. Al de andere aanbevelingen zijn vrijblijvend. CargoCore is niet verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens die door andere gebruikers zijn toegevoegd of de software compatibiliteit. CargoCore is niet verantwoordelijk voor de schade van de gebruiker die opzettelijk of door onachtzaamheid veroorzaakt is. CargoCore is niet verantwoordelijk voor de schade die gebruikers aan elkaar hebben aangedaan. De gebruiker verlost CargoCore van financiële verantwoordelijkheid die ontstaan is door dat de gebruiker de software niet gebruikt heeft volgens deze  bepalingen. CargoCore is niet verantwoordelijk van schadelijke software of virussen,  die geüpload zijn op de gebruikersplatform of die overgedragen zijn met de bijlage in de aanbod en verder verspreiden. De gebruiker is direct verantwoordelijk voor het overbrengen van een schadelijke software (virus).

7. Klachten

In het geval dat CargoCore informatie over een gebruiker ontvangt, die zich opzettelijk of door onachtzaamheid  niet aan de verplichtingen houdt, is CargoCore gerechtigd doch niet verplicht om met de klachten om te gaan, en de beschadigde te informeren. CargoCore heeft een speciale afdeling voor het oplossen van klachten en bezwaren. CargoCore kan de gebruikers over zijn bevindingen via internet informeren en ze op te slaan in de database.

8. Duur van het contract, opzegging, slotbepalingen


Gebruiker heeft het recht om na de registratie 30 dagen lang gratis online CargoCore vrachtbeurs te gebruiken. Contractuele relatie begint wanneer u de algemene voorwaarden accepteert, deze staan op de website en bij de registratie. De overeenkomst is geldig voor 30 dagen, als geen van beide partijen het contract opzegt, loopt het door. Tijdens deze periode, hebben beide partijen het recht om het contract onmiddellijk te beëindigen. De provider behoud zich het recht voor om de toegang tot de vrachtbeurs te beëindigen, in het geval van schending van de voorwaarden en overtreding van de normen, welke in deze overeenkomst staan. Vooral in geval van onjuiste of onvolledige data, herhalende en niet-toegestaande vermeldingen, vertragen of terug te betalen, storen van technische procedures, beschadiging van de rechten en belangen van andere gebruikers, starten van de insolventieprocedure met betrekking tot de onroerend goed van de gebruiker of andere belangrijke redenen. Om de juridische bescherming van CorgoCore te versterken kan daarna een toestemmingsformulier naar de gebruiker verzenden worden, en die is verplicht om ze ondertekend en gestempeld terug te sturen, in de vastgestelde termijn. Het recht om de online CargoCore vrachtbeurs te gebruiken is geldig vanaf de dag van de registratie en duurt zolang de overeenkomst niet beëindigd is. Wanneer het contract beëindigd wordt is de gebruiker verplicht op de software niet meer te gebruiken. CargoCore kan een aantekening over het beëindigen van het contract in de database toevoegen.

Taal: