Prekybos sąlygos

1. Įžangos nuostatos

Dėl bendradarbiavimo tarp vartotojo ir “CargoCore“ kompanijos pavartojame bendrąsias pardavimo sąlygas. Perskaičius ir priėmus sąlygas,kurios yra žemiau, vartotojas neatšaukiamai ir nuolatinai duoda sutikimą su bet kokius “CargoCore“ sąlygos pakeitimais o įsipareigoja veikti pagal galiojančius reglamentus. Jei vartotojas nesutinka su sąlygų pakeitimais, turi paskelbti atsisakymą nuo bendradarbiavimo “CargoCore“ kompanijai – raštu ar el. paštu iki 8 dienų.

2. Sutarties objekto

“CargoCore“ suteikia vartotojui teisę naudoti programinę įrangą ir interneto puslapį. Programinė įranga, nebent būtų susitarta kitaip, leidžiama naudotojui, kad galėtų nemokamai pasiūlyti krovinių ir transporto priemonių pasiūlymus o kad galėtų peržiūrėti tarptautinio kelių transporto krovinių ir transporto priemonių pasiūlymą su “Cargocore“ bazės pagalba. Šis pasiūlymas nebegalioja, jei “CargoCore“ serveris nėra eksploatuojamas dėl techninių ar kitų priežasčių, kurie “CargoCore kompanija negali kontroliuoti. Arba jei yra atliekama jo priežiūra.

3. Autoriaus teisė

Šis tinklalapis yra “CargoCore“  kompanijos arba jų  teikėjų nuosavybė. Tinklalapį saugo Autoriaus teisė ir Intelektinės nuosavybės teisė. Draudžiama redaguoti, kopijuoti, išsaugoti, skleisti, išsinuomoti, licenzuoti, distribuoti, parduoti arba duoti į laisvą apyvartą bek kokias paslaugas, produktus, informaciją arba programinę įrangą iš tinklalapių be raštyškos “CargoCore“ kompanijos autorizacijos. Leidžiama spausdinti tinklalapio puslapius tik būtinam naudojimui.

4. Vartotojo mokestis

Vartotojas moka vartotojo mokestį už 30 dienų dėl sąskaitos faktūros ne vėliau kaip per 5 dienas prieš kliento abonemento galiojimą. Sąskaitos faktūros už “CargoCore“ kitas paslaugas turite sumokėti nedelsiant. Jei vartotojas nesumokėjo daugiau nei 7 dienas, “CargoCore“ jam gali nutraukti prieigą prie duomenų bazės. Paslaugos kompensacija bei priešpriešiniai reikalavimai nebus galimi.

5. Vartotojų pareigos pagal priežiūrą

Registracijos informacija nuo “CargoCore“ turi būti laikoma saugioje vietoje ir draudžiama įgalinti prieigą tretiesiems asmenims. Taip pat draudžiama vartotojų teisių ir atitinkamų duomenų paskelbimas tretiesiems asmenims, kurie nėra susitariančiosiomis šalimis. Vartotojas turi naudotis sistema tinkamai ir vengti pernelyg didelės techninės infrastruktūros apkrovos - galėtų turėti įtakos saugumui ir funkcionalumui. Vartotojas gali naudoti kitų vartotojų teikėjo duomenis tik naudojimo tikslams reklamoje. Kitoks panaudojimas o visiškai ar iš dalies naudoti duomenis bet kokia forma yra draudžiama. Bet koks teksto formos turinys, vaizdas arba kita skaitmeninė forma krovinių biržos domene priklauso teikėjo autoriaus teisei. Kitas teksto formos arba skaitmeninės formos naudojimas, iš vieno ar daugiau puslapių aprašymas ir šio aprašymo techninis palengvinimas yra draudžiama. Automatinis duomenų perdavimas šiame domene dirba tik pagalba įrengtos programinės įrangos sąsajos.

6. Garantija ir atsakomybė

“CargoCore“ užtikrina, kad programinė įranga skirta tik tikslui, kuris yra nurodytas naudojimo instrukcijoje. Visas kitas yra tik neprivalomos rekomendacijos. “CargoCore“ nėra atsakingas už duomenų tikslumą įtrauktą kitais vartotojais arba už programinės įrangos suderinamumą. “CargoCore“ nėra atsakingas už žalą, kuri atsirado vartotojams netyčia arba apgalvotu nerūpestingumu. “CargoCore“ nėra atsakingas už žalą, kurią sukelia vartotojai tarpusavyje. Vartotojas išvaduoja “CargoCore“  iš finansinės atsakomybės, kai vartotojas nenaudos programinės įrangos pagal šias nuostatas. “CargoCore“ nėra atsakingas už kenksmingą programinę įrangą ar virusus, kurie yra nusiųstas vartotojo platformoje arba gali platintis priedu ir aprašymu pasiūlyme. Vartotojas yra tiesiogiai atsakingas, kad perneša kenksmingą programinę įrangą (virą).

7. Vartotojų skundai

Jei gautų “CargoCore“ informaciją apie vartotoją, kuris tyčia arba nerūpestingumu nerespektuoja transporto sutarčių įsipareigojimų, “CargoCore“ turi teisę, bet ne pareigos, užsiimti skundai ir informuoti sugadintą asmenį. “CargoCore“  turi specialią tarnybą skundų ir prieštaravimų sprendimams. “CargoCore“ gali informuoti vartotojus apie savo išvadas per internetą ir įrašyti juos į duomenų bazę.

8. Sutarties trukmė, užbaigimas, baigiamosios nuostatos

Vartotojas turi teisę naudoti “CargoCore on-line“ krovinių biržą nemokamai trysdešimt dienų po registracijos. Sutartiniai santykiai prasideda po pardavimo sąlygų akcepto, kurios yra tinklalapyje ir registracijoje. Susitarimas galioja trysdešimt dienų o jei nė viena šalis jo nenutrauks, dar trunka. Per šį laikotarpį abi šalys turi teisę nedelsiant nutraukti sutartį. Teikėjas pasilieka teisę nutraukti prieigą prie krovinių biržos sąlygų pareigos pažeidimo atveju ir standartinio elgesio pažeidimo atveju šiame susitarime. Pavyzdžiui neteisingi ar neišsamūs duomenys, neteisėti įrašai, pinigų vėlavimas ar grąžinimas, techninių procedūrų panaikinimas, kitų vartotojų teisių ir interesų pažeidimas, vartotojo turto bankroto proceso pradžia arba kitos svarbios nutraukimo priežastys. Siekiant sustiprinti teisinę apsaugą gali “CargoCore“ vėliau vartotojui  siųsti sutikimą parašui o jis tą turi šsiųsti atgal su parašu ir antspaudu iki termino pabaigos. Naudojimo teisė galioja nuo registracijos dienos į “CargoCore on-line“ krovinių biržą iki susitarimo užbaigimo. Sutarties užbaigimo atveju vartotojas neturi naudoti programinės įrangos. “CargoCore“ gali nurodyti įspėjimą apie šios sutarties užbaigimą duomenų bazėje.


Kalba: