Sigurno poslovanje

S obzirom da je sigurnost veoma važna u međunarodnom transportu mi u CargoCoru pridajemo veliku pažnju provjeri naših novih klijenata. Korištenje naše usluge je dozvoljeno firmama koje se bave transportom.

Mi vodimo računa o informacijama koje su firme dale CargoCoru i neophodno je da nam firme pošalju odgovarajuće dokumente kao dokaz postojanja svoje firme.

Prije aktiviranja na našoj berzi utovara tražimo od firmi da nam pošalju Licencu firme, PDV uverenje, polisu CMR osiguranja itd. Mi u CargoCoru idemo čak i dalje i provjeravamo firme kod odgovarajućih institucija, udruženja kao i kod agencija za bonitet firmi sve u svrhu da obezbjedimo sigurnost našim klijentima.

Da biste izbjegli probleme u sklapanju poslova u transportu može vam pomoći

  • uvijek vodite računa da je nalog za utovar ovjeren i potpisan
  • kod veće vrijednosti robe tražite polisu CMR osiguranja
  • tražite broj tablica kamiona
  • tražite podatke vozača

Jezik: