Opći uvjeti poslovanja

1. Opće

Opći uvjeti poslovanja su osnova za suradnju između CargoCore i korisnika.Nakon što ste pročitali i prihvatili odredbe i uvjete, korisnik se slaže neopozivo i trajno s bilo kakvim promjenama u CargoCore uvjetima i pristaje da djeluje prema pravilima.Ukoliko se korisnik ne slaže s promjenama u uvjetima, korisnik mora obavijestiti o tome CargoCore da se povlači iz suradnje u pisanoj formi u roku od osam dana.

2. Predmet ugovora

Za redovito plaćanje CargoCore daje korisniku pravo na korištenje programa (softvera) i pristup web stranici.Program (softvera), osim ako drugačije nije dogovoreno, omogućuje korisniku da napravi ponudu za slobodan utovar robe i pregledavanje ponuđenih slobodnih vozila u međunarodnom cestovnom prijevozu korištenjem CargoCore baze podataka. Ova ponuda ne vrijedi u slučaju da server koji CargoCore koristi ne radi zbog tehničkih ili drugih razloga izvan kontrole CargoCore ili ako je nedostupan, ili ako je u tijeku održavanje koje se obavlja na poslužitelju.

3. Autorsko pravo

Ovaj site je svojstvo CargoCore i njegovih ovlaštenih osoba i zaštićen je autorskim pravima i pravima intelektualnog vlasništva. Nije dozvoljeno mijenjati informacije sa sajta, usluga, proizvoda ili softvera, snimanje, kopiranje, reprodukcija, izdavanje, dozvole, prodaju, distribuciju, objavljivati ​​ili distribuirati bez pismene suglasnosti CargoCore. Dozvoljeno ispisivati ​​stranice sa sajta u opsegu neophodnom za korištenje stranice.

4. Korisnička naknada

Korisnik plaća naknadu za 30 dana od dana fakturiranja, ali najkasnije 5 dana prije isteka naloga klijenta. Fakture za ostale usluge koje pruža CargoCore odmah će biti ispostavljene. Kada korisnik kasni s isplatom preko 7 dana CargoCore može blokirati pristup bazi podataka.Naknada za usluge i kontra potraživanja su isključeni.

5. Obveze korisnika u okviru zaštite

Podaci za prijavu osigurani od CargoCore moraju se čuvati na sigurnom mjestu i ne dozvoliti pristup trećim stranama. Otkrivanje korisničkih prava i relevantnih podataka trećim osobama koje nisu stranke, ili djeluju na njih je zabranjeno.Korisnik mora koristiti sustav pravilno da bi se izbjeglo pretjerano opterećenje tehničke infrastrukture koja bi mogla utjecati na sigurnost i funkcionalnost. Podaci o drugim korisnicima koji se pružaju od strane providera mogu se koristiti samo od strane korisnika u svrhu oglašavnja usluge. Druge namjene, kompletno ili djelomično korištenje podataka u bilo kojem obliku je zabranjeno. Bilo koji sadržaj u obliku teksta, slike ili drugom digitalnom obliku unutar domene na burzi utovara podliježu autorskim pravima provajdera. Druge namjene, tiskanom ili digitalnom obliku, kao i opis jedne ili više strana u okvirima ili tehničkog olakšavanja opisa, je zabranjeno. Automatsko preuzimanje podataka dobiveni na osnovu gore navedenih domena je moguće samo od strane softverskog sučelja instaliranog za ovu namjenu.

6. Garancije i odgovornost

CargoCore jamči da je softver namijenjen isključivo za potrebe navedene u priručniku. Sve ostalo su samo neobavezujuće preporuke. CargoCore posebno ne jamči za točnost podataka unesenih od strane drugih korisnika ili kompatibilnosti softvera koje korisnici koriste. CargoCore nije odgovoran za štetu koju pretrpi korisnik kroz svjesni nemar ili nepažnju. CargoCore nije odgovoran za štetu korisnicima koju uzrokuje jedan drugome. Korisnik nema nikakve financijske zahtjeve prema CargoCore u slučaju da korisnik ne koristi softver sukladno ovim odredbama. CargoCore nije odgovoran za zlonamjernog softvera ili virusa, koji su postavljeni na korisničkoj platformi od strane korisnika, ili se prenose na vašu ponudu priloge ili opise. Korisnik je direktno odgovoran zbog činjenice da širi zlonamjerne softverske viruse.

7. Pritužbe korisnika

U slučaju da CargoCore prima informacije o korisnicima koji namjerno ili iz nehaja ne poštuju obveze koje proistječu iz ugovora o prijevozu, CargoCore ima pravo, ali ne i obvezu da se bavi pritužbama i obavijestiti oštećenog. CargoCore ima posebno odjeljenje koje se bavi žalbama i prigovorima. CargoCore može prijaviti svoja saznanja korisnicima preko Interneta i da ih sačuva u bazi podataka.

8. Trajanje ugovora, raskid, završna odredba

Korisnik ima pravo koristiti CargoCore berzu utovara besplatno u trajanju od 30 dana nakon registracije.Ugovorni odnos počinje kad korisnik prihvati uvjete korištenja prikazane na sajtu CargoCore. Sporazum vrijedi 30 dana, a produžen je za još 30 dana ukoliko nijedna strana ne raskine ugovor. U toku trajanja ugovora, obje strane imaju pravo odmah raskinu ugovor. Provajder zadržava pravo onemogućiti pristup burzi utovara u slučaju kršenja ugovornih obaveza i kršenja standarda ponašanja navedenih u ugovoru. Ovo se posebno primjenjuje u slučaju netočnih ili nepotpunih podataka, ponavljanja i neovlaštenog unosa, kašnjenja ili refundacije, tehnički proces poremećaja, umanjenja prava i interesa drugih korisnika, Otvaranje stečajnog postupka u odnosu na korisnika ili druge imovine, razloge značajne za raskid. Za potrebe veće pravne zaštite CargoCore može naknadno poslati ugovor do korisnika za potpisivanje, a korisnik je dužan vratiti ga potpisane i pečatirane u propisanom roku.Pravo na korištenje važi od dana upisa u CargoCore online razmjenu robe u takvom trenutku kao sporazum do raskida ugovora. U slučaju raskida ugovora, korisnik je dužan uzdržati od uporabe softvera. CargoCore može unijeti obavijest u vezi s raskidom ugovora u bazu podataka.

Jezik: