Määräykset ja ehdot

1. Yleistä
Määräykset ja ehdot ovat perusta CargoCoren ja käyttäjän väliselle yhteistyölle. Luettuaan ja hyväksyttyään ehdot, jotka esitetty alapuolella, käyttäjä peruuttamattomasti ja pysyvästi antaa oikeudet muutoksiin CargoCorelle nykyisten sääntöjen puitteissa. Jos käyttäjä ei hyväky muutoksia ehtoihin, täytyy hänen ottaa yhteyttä CargoCoreen vetäytyäkseen yhteistyöstä kirjallisena kahdeksan päivän kuluessa.

2. Sopimustarkoitus
Ajoittaisesta maksusta CargoCore antaa käyttäjälle oikeuden käyttää ohjelmaa ja pääsyn Webbisivulle. Ohjelma, ellei muuten sovittu, antaa käyttäjän tehdä tarjouksia lastin kapasiteetistä ja lastista sekä katsoa tarjottua lastaus kapasiteettiä ja lastia kansainväliseen tiekuljetukseen käyttäen CargoCoren tietokantaa. Tämä tarjous ei ole voimassa kun CargoCoren serveri ei ole toiminnassa teknisestä tai muusta CargoCoresta riippumattomasta syystä tai koska serveriä huolletaan.

3. Tekijänoikeudet
Tämä webbisivu on CargoCoren tai sen lisensoijien omaisuutta ja on tekijänoikeus- ja teollisoikeuslakien alainen. Muokkaus, kopiointi, varastointi, uudelleentekeminen, vuokraus, lisensointi, levittäminen, myyminen, minkään tiedon julkaiseminen tai levittäminen, palvelu, tuote tai ohjelma, joka on hankittu Webbisivulta ei ole sallittua ilman kirjallista valtuutusta CargoCorelta.

4. Käyttäjämaksu
Käyttäjä maksaa 30 päivän käyttäjämaksun korkeintaan 5 päivää ennen asiakastilin vanhenemista. Maksut lisäpalveluista, jotka CargoCore on tuottanut pitää maksaa heti. Jos käyttäjän maksu on myöhässä enemmän kuin 7 päivää, CargoCore on oikeutettu eväämään pääsyn tietokantaan. Kompensaatio palveluista vastavaateista ei ole sisällytetty.

5. Käyttäjän velvollisuudet
CargoCoren Sisäänkirjautumisdata on pidettävä turvallisessa paikassa eikä saa päätyä kolmannen osapuolen haltuun. Käyttöoikeuksien paljastaminen sekä olennaisen datan antaminen kolmansille osapuolille jotka eivät ole sopimuksen mukaisia yhtiöitä tai työskentelemässä niille on kielletty. Käyttäjän täytyy käyttää ohjelmaa asiaankuuluvalla tavalla ja täytyy välttää ylimääräistä rasitusta tekniselle infrastruktuurille, joka saattaisi vaikuttaa turvallisuuteen ja toimivuuteen. Muiden käyttäjien data joka on toimitettu toimittajan puolesta voidaan ainoastaan käyttää mainostettuun ohjelman käyttöön. Muu kokonainen tai osittainen datan käyttö missään muodossa on kielletty. Mikä tahansa teksti, kuva, tai muussa digitaalisessa muodossa oleva sisältö joka on rahtipalveluissa ovat palvelun tuottajan tekijänoikeuksien alaisia. Muu käyttö tulostetussa, tai digitaalisessa muodossa oleva, kuten myös yhden tai useamman sivun tai teknisen helpotuksen käyttö on kielletty. Automaattinen datapalauttaja, joka on yllä mainittujen domainien alainen saa toimia vain asennetun ohjelman rajapinnan puitteissa.

6. Takuu ja vastuu
CargoCore takaa että ohjelma tekee kuten ohjeissa kerrottu. Kaikki muu on ei sitovia kehotuksia. CargoCore ei takaa muiden asiakkaiden datan paikkaansapitävyyttä tai käyttäjien ohjelmiston yhteensopivuutta. CargoCore ei ole vastuussa käyttäjien kokemasta vahingosta, joka aiheutuu muiden käyttäjien tahallisesta välinpitämättömyydestä. CargoCore ei ole vastuussa vahingosta, jota käyttäjät aiheuttavat toisilleen. Käyttäjä vapauttaa CargoCoren kaikesta taloudellisesta vastuusta, joka johtuu toisen käyttäjän ohjelman käyttämättömyydestä. CargoCore ei ole vastuussa haittaohjelmista tai ohjelmakoodista (viruksista) jotka ovat tulleet käyttäjän käyttöalustalle käyttäjän toimesta tai ovat tarjouksien liitetiedostoina tai kuvauksina ja leviävät tätä kautta. Käyttäjän tulee olla suoraan vastuussa ettei levitä kyseisiä haitallisia ohjelmia.

7. Käyttäjävalitukset
Jos CargoCore saa tiedon käyttäjästä kuka on tarkoituksellisesti tai laiminlyömällä velvollisuutensa jotka mainittu kuljetussopimuksissa, CargoCore on oikeutettu, muttei velvoitettu hoitamaan valitusta ja informoimaan vahingoitettua osapuolta löydöksistä. CargoCorella on erityinen osasto joka hoitaa valituksia ja vastustuksia. CargoCore voi informoida sen löydöksistä käyttäjilleen Internetin välityksellä ja varastoida ne sen tietokantaan (bonus listat).

8. Sopimuksen kesto, lopettaminen ja lopullinen sopimusehto
Käyttäjällä on oikeus käyttää CargoCoren rahtipalveluita ilmaiseksi 30 päivän ajan kun rekisteröityy CargoCoren rahtipalveluiden jäseneksi. Sopimuksellinen yhteistyö alkaa kun käyttäjä hyväksyy käyttöehdot jotka ovat esillä Web sivuilla ja rekisteröityy. Sopimus on voimassa 30 päivää ja jos kumpikaan osapuoli ei irtisano sopimusta, sitä jatketaan. Tämän periodin ajan molemmat osapuolet ovat oikeutettuja sanomaan sopimuksen irti heti. Palvelun tarjoaja varaa itselleen oikeuden estää pääsyn rahtipalveluihin jos esiintyy väärinkäytöksiä standardimenettelyihin, joiden pääpiirteet ilmoitettu tässä sopimuksessa. Tämä pätee, jos on väärä tai epätäydellinen syötetty data, toistuvia luvattomia alusta tunkeutumisia, myöhästyneitä tai takaisin maksua, teknisten tapahtumien häiritseminen, muiden käyttäjien oikeuksien ja mielenkiintojen häiriöiminen, käyttäjän konkurssitilan hakemisen julkistaminen tai muu merkittävä syy lopettamiselle. Isomman lakisuojan takia CargoCore voi jälkeenpäin lähettää sopimuksen käyttäjälle allekirjoitettavaksija käyttäjä on velvoitettu palauttamaan se allekirjoitettuna ja leimattuna aiemmin julkaistuna aikana. Oikeus käyttää on olemassa siitä päivästä lähtien, kun rekisteröi CargoCore Internet rahtipalveluun ja loppuu kun sopimus irtisanotaan. Jos sopimus irtisanotaan, käyttäjä on velvoitettu lopettamaan ohjelman käyttö. CargoCore voi antaa varoituksia sopimuksen kunnioittamisesta tietokantaan.


Kieli: