Защита и юридически услуги

CargoCore обръща специално внимание на това, кой има достъп до нашата товарна борса. Нашите услуги са адресирани преди всичко към фирми, работещи в областта на трнспорта, напр.: спедитори, превозвачи и товародатели.

Едно от условията за съвместна работа с нас, е предоставяне на потвърждение за съществуването на фирмата Ви. Ние контролираме всички информации, които са ни изпратили фирмите.

Преди активирането на Вашата абонаментна сметка, ще бъдете помолени да представите осигуровка ЦМР (CMR) и да посочите данъчния номер на Вашата фирма.

В качеството си на партньори на международната фирма Creditreform s.r.o., разполагаме със средства да проверим дали Вашата фирма наистина съществува, нейната платежоспособност и преглед на балансите ѝ.

За да избегнете проблеми при сключване на сделки в сферата на транспорта, би могло да Ви помогне:

  • уверете се, че документа на товара е подписан и подпечатан,
  • при товари на по-голяма стойност, изискайте осигуровка ЦМР (CMR),
  • изискайте държавния регистрационен номер,
  • изискайте копие на шофьорската книжка.

 

Език: